Barangay Calumpang

 

History of Barangay Calumpang

It was early year of 1950. During that time, there was a program of the government regarding certain requirement to a place to be considered as a community. The majority of the residents are AETA. To all obligation on the organization of a BARANGAY were convene, that started the Composition of BARANGAY CALUMPANG. It was the aspiration of the people of BARANGAY CALUMPANG that relent an opportunity to build their own society to measure the competency on their gallantry.

Mission:

Panatilihin ang isang epekto, may pusong pamunuan, takot sa Diyos, maglingkod ng buong katapatan para isulong at itaguyod ang isang naiibang uri ng antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng tamang serbisyo, malinaw, malinis at tapat na panunungkulan sa alituntunin na ayon sa batas. Maisakatuparan ang payapang pamayanan na tanging pagmamahalan, pagbibigayan at katarungang pantay-pantay para sa lahat ng umiiral at mangingibabaw. Magkatuwang at sama-sama na makibahagi sa maayos na ugnayan, pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa iakakabuti n gating komunidad. Panatilihin at pagyamanin ang biyayang handog ng Maykapal.

Vision:

Ang maisaalang-alang ang paninindigan ng mga tapat at katuwang sa balikatan ng mga mamamayan sa maayos na pamamaraan. Hikayatin ang bawat isa na tulong-tulong na pagkilos para sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan upang makamtan ang isang tahimik at may ginintuang butil ng pag-asa, bukas palad na kaagapay tungo sa higit pang pag-unlad na may karangalan, tiwala at buong lakas na pamamahala.

Barangay Officials

  ARMANDO YALUNG Punong Barangay   JAIME JIMENEZ Kagawad 1 RUBY QUEDDENG Kagawad 2 MARLON SISON Kagawad 3 NESTOR RAMOS Kagawad 4 ENRIQUE SANDIG Kagawad 5 ALBERTO TONGIO Kagawad 6 JEREMIAS MANALO Kagawad 7Read More >>

SK Officials

  LESLY N. NARCISO SK ChairmanRead More >>