Barangay Santo Rosario

 

History of Barangay Santo Rosario

It was early year of 1960 under the administration of PRESIDENT DIOSDADO MACAPAGAL. During that time there was a program of the government regarding certain requirement to a place tp be considered as a community. One factor that has to be considered were the population of the said place, the majority of the inhabitants to become independent and the capability of a certain group of people to be able to extend responsible governance on the establishment of a community. All obligation on the organization of a Barangay were convene, that started the composition of BARANGAY SANTO ROSARIO which was sited as one of the Sitio of Barangay San Francisco by that time. It was the aspiration of the people of Barangay Santo Rosario that relent an opportunity to build their own society to measure the competency on their gallantry.

The naming of Barangay Santo Rosario

There was a certain religious person named MR. PEDRO DIZON who donated a Patron Saint name SANTO ROSARIO by the people of Mawaque were terrified by the war, the rationalization why they migrated in Barangay Santo Rosario. When Mr. Pedro Dizon passed away all his belongings were left to her daughter who lived in Barangay Santo Rosario name Mrs. Juanita Dizon who decided later on about the naming of the said barangay under the name of the PATRON SAINT SANTO ROSARIO.

Mission:

Panatilihin ang isang epektibo, may pusong pamunuan, takot sa Diyos, maglingkod ng buong katapatan para isulong at itaguyod ang isang naiibang uri ng antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng tamang serbisyo, malinaw, malinis at tapat na panunungkulan sa alituntunin na ayon sa batgas, maisakatuparan ang payapang pamayanan na tanging pagmamahalan, pagbibigayanat katarungang pantay-pantay para sa lahat ng umiiral at mangingibabaw. Magkatuwang at sama-sama na makibahagi sa maayos na ugnayan, pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ikakabuti n gating komunidad. Panatilihin at pagyamanin ang biyayang handog ng Maykapal.

Vision:

Ang maisaalang-alang ang paninindigan ng mga tapat at katuwang sa balikatan na mga mamamayan sa maayos na pamamaraan, hikayatin ang bawat isa na tulong-tulong na pagkilos para sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan upang makamtan ang isang tahimik at may ginintuang butil ng pag-asa, bukas pad na kaagapay  tungo sa higit pang pag-unlad na may karangalan, tiwala at buong lakas na pamamahala.

JOMER G. ONG

Punong Barangay

Read More >>

EUGENE ELLER B. MANALO

Kagawad 1

Read More >>

WILFREDO L. CAÑAS

Kagawad 2

Read More >>

JENNIFER V. GOMEZ

Kagawad 3

Read More >>

JOSE N. CANLAS

Kagawad 4

Read More >>

ENRICO G. DIZON

Kagawad 5

Read More >>

ORLANDO D. ROBLES

Kagawad 6

Read More >>

JOY P. LOZADA

Kagawad 7

Read More >>

ELEANOR G. LUMANLAN

Secretary

Read More >>

ALMA G. OTEYZA

Treasurer

Read More >>